Основател и ментор Гари Роуландс

Гари

 

 

Гари има опит в адитивните технологии повече от 6 години. Той може да помогне на децата да създадат и принтират своите дизайни докато се забавляват.

 В рамките на курса за начинаещи децата ще научат за:

N

Създаване на физически 3D модели – от хартия, дърво и др. материали,

N

Изучаване на софтуер за 3D моделиране Tinkercad

N

Създаване на собствени дигитални триизмерни модели

N

Устройство и работа с 3D принтер

N

Видове технологии за 3D принтиране – предимства и недостатъци

N

Работа с библиотеки и сайтове с 3D модели

N

Привеждане на 3D модели във формат за 3D принтиране – изисквания и възможности

N

3D принтиране на собствен 3D модел

След приключване на курса участниците ще имат ясна представа за възможностите и изискванията за 3D принтиране на обекти, ще могат да създават собствени триизмерни модели, ще ги привеждат във вид за 3D принтиране, ще боравят с настолен 3D принтер.

N

Умение да работят с безплатен онлайн софтуер за 3D дизайн

N

Материалознание

N

Работа с настолен 3D принтер

Сертификати След края на обучението учениците ще бъдат наградени със сертификати за постигнатите съответни компетенции и нива.

Никога не е твърдо късно!

Запишете детето си за безплатен пробен урок, за да разберете дали нашият подход и теми на изследване са интересни за него!

Посети Steampowered.team