От народната мъдрост към професиите на бъдещето

Хвъркатият кон:

В рамките на приказката децата ще се сблъскат с 3 предизвикателства, при които ще е необходимо да строят и създават собствени изобретения. Ще започнат със създаването на част от декора и реквизита като във всяка сцена те комбинират научни и технологични дейности, инженерна мисъл и математика.

Създаване на костюми и реквизит

Всяко дете си тегли герой на случаен принцип и получава свои реплики и инструкции как да сглоби облеклото си. Когато костюмите са готови, децата ги поставят и влизат в образ. Тогава започва същинското преживяване. Разказвачът чете историята, а всеки герой се включва със своите реплики. На всяка сцена героите се сблъскват с различни предизвикателства.

Предизвикателство “Нов царски дворец”

Потопяваме се в света на строителството и архитектурата като майстори инженери, за да разгледаме някои от принципите при изграждането на сгради и планирането, което е необходимо. Ще изследваме възможните материали, техните предимства и недостатъци. Децата ще помислят за мащаба и човешките пропорции. След това ще изградим двореца на царя от приказката, като вземем предвид какво сме обсъдили и открили и използваме наличните около нас материали и инструменти – картон, химикалки, цветна хартия, ролки от тоалетна и кухненска хартия.

Предизвикателство “Музикално ковчеже”

След паузата за обяд децата продължават да следват сюжета и да разиграват приказката в ролята на своите герои. Тук им се случва второ предизвикателство и те измайсторяват музикалното ковчеже на стария арменски дограмаджия. Разгледаме как се генерира и получава звукът като физично явление. Ще направим свои собствени експерименти в генерирането на музика, след което ще проучим къде и как се използва музика в природата. Децата създават собствена музикална кутия като превръщат 2D скица в 3D. Те също моделират кутията на софтуер за 3D моделиране, след което ще бъде принтирана и те ще могат да наблюдават процеса на създаване и въобще как работи един 3D принтер. 

Предизвикателство “Хвъркатият кон”

След почивка за плод героите попадат в третото предизвикателство от приказката – надпреварата с арменския дограмаджия и създаването на хвъркатия дървен кон. Дали един кон би могъл да полети и какво е необходимо да се промени в неговата физика и пропорции, за да стане това възможно? Ще се запознаем с практическите и теоретични елементи, за да разберем по-добре полета като физично явление. Ще разгледаме законите на термодинамиката и принципите на Бернули. Ще си представим летящия кон и ще започнем да изследваме някои от проблемите, с които бихме могли да се сблъскаме в природата, ако искаме да превърнем един предмет в летящ. После всеки ще изработи свой собствен хвъркат кон и ще проверим как летят, какво може да се промени, за да бъде по-успешен един полет.

Анализ на приказката

На финала успокояваме вълненията от преживяването, събираме се и провеждаме изследване на взаимоотношенията между героите и техните реакции. Децата разглеждат приказката от различни гледни точки. Премислят и обсъждат защо даден герой е постъпил така; дали, ако те самите попаднат в подобна ситуация в реалния живот, биха реагирали по друг начин и др. Тази част е много важна, защото чрез своите герои децата опознават по-добре човешките емоции, учат се да общуват открито и развиват увереност, с която да се изправят пред подобни на тези от приказката проблеми, но в реалния живот.

Проектът се организира от Фондация Таратанци в партньорство със: STEAM Powered kids и Спортна база “Бояна”/ Академия “Витоша”

Местата са ограничени до 16 деца:

Такса: 55 лв. Включва участие във всички дейности + обяд и 2 плода следобед. В случай, че запишете повече от едно дете, всяко от децата се възползва от 20% отстъпка от таксата (т.е. таксата става 44 лв.)

Проектът се организира от Фондация Таратанци в партньорство със: STEAM Powered kids и Спортна база “Бояна”/ Академия “Витоша”

12 + 6 =

Посети Steampowered.team