STEAMPowered kids

“Нашата мисия е да се превърнем в основен доставчик на обучения на STEAM предметите и свързаните с тях компетенции”

За нас

В отговор на търсенето на все повече STEAM умения ние имаме задачата да подготвим идващото поколение за бъдещето. STEAM подходът на обучение е особено подходящ за ученици в начално училище, тъй като създава любов към ученето още от ранна детска възраст и възпитава желание за учене през целия живот. Освен STEAM предметите ние наблягаме и на умения за предпиремачество и финансова осведоменост, които смятаме за необходими на подрастващите за успешното им професионално развитие.  В основата на STEAM занитанията е ученето чрез практика и опити посредством преживявания. Насърчаваме работата в екип и комуникацията между учениците. Поощряваме креативността и индивидуалността като следваме принципа, че не толкова енциклопедичните знания са важни, а способността да мислиш и да знаеш къде да намериш нужната информация. Обученията са подходящи за деца и юноши между 7 и 18-годишна възраст. Материалите, които използваме са надеждни, гъвкави и рентабилни за смяна микроконтролери, използваме над 50 сензора в сравнение с Лего (само 6) и Ардуино и Espressif микроконтролери.

STEAMPowered kids организира обучения и курсове, които: 

l

Развиват:

 • Логическото мислене
 • Креативност
 • Предприемаческо мислене
i

Компетенции:

 • Програмиране
 • Използване на електроника и хардуери
 • Материалознание
 • 3Д моделиране и дизайн
 • Аеродинамика
 • IoT
 • Използване на инструменти
 • Научване на физични закони чрез експеримент

Насърчават:

• Работа в екип
• Вземането на решения
• Намиране на отговори на проблеми
• Комуникация (Soft Skills)

Запиши се за безплатен демо урок!

STEAM е международно признат и използван съвременен модел на обучение. Вярваме, че STEAM образователният модел развива три много важни силни страни у всеки независимо от възрастта:

– Компететност

– Увереност

– Благонадеждост

Наука

Всички използваме думата наука, но в контекста на STEAM метода на обучение, фокусът е върху практикуването на науката. След експериментите и опитите, които правим заедно с децата, разглеждаме теоретичната чст. Нашите силни страни са физиката и инженерните науки.

Технологии

От електроника до материалознанието, Интернет на нещата, 3D принтирането и добавената реалност, ние изследваме съвременните технологии и подготвяме децата за технологиите на бъдещето.

Инженерство

Инженерството е навсякъде. От чашата кафе сутрин до самолета, с който пътуваме на почивка. Поради тази причина ние разглеждаме и експериментираме с всичко – от материали и тяхното използване до аеродинамиката и много други.

Изкуство

Може би не е очевидно, но изкуството като дизайн за 3D модели, симулации, естетика в инженерството, анимация или просто обикновена красота, са важни елементи за утрешния успех. Ние комбинираме изкуството с технологиите като добавената реалност.

P

Математика

Обичана от някои, мразена от други. Ние използваме и изследваме математиката според нивото, подходящо за всяко дете, за да увличаме едни и да предизвикваме други. Всички се нуждаем от математика независимо дали става въпрос за професионалния или ежедневния живот. Нека да я направим приятна заедно!

7-11 години
12-15 години
16-18 години
|

Отзиви

Децата бяха изключително доволни и цяла вечер вкъщи си говореха по изобретения телефон. Поздравления за оригиналната идея и инициатива!

Силно препоръчвам! Децата ми се насладиха на урока и научиха невероятни факти за звука. Благодаря ви и ви пожелавам успех!

Посети Steampowered.team