От народната мъдрост към професиите на бъдещето

Загубената пчела:

“Загубената пчела” е поучителна българска приказка от Елин Пелин. Със сюжет за едно необмислено действие на малко момче, приказката повдига сериозен въпрос за така важната роля на пчелите в природата. Децата влизат в ролята на героите от “Загубената пчела” и преживяват техните случки, патила и емоции. За да преминат през предизвикателствата, които се случват в приказката, децата прилагат наука (Science), технологии (Technology), инженерство (Engineering) и математика (Maths), а за да създадат костюмите си и да влязат в ролята на своя герой – четивна грамотност, критично мислене (Reading and writing) и много творчество (Аrts). Така превръщаме народната приказка от стара история в съвременно приключение.

Създаване на костюми и реквизит

Всяко дете си тегли герой на случаен принцип и получава свои реплики и инструкции как да сглоби облеклото си. Когато костюмите са готови, децата ги поставят и влизат в образ. Тогава започва същинското преживяване. Разказвачът чете историята, а всеки герой се включва със своите реплики. На всяка сцена героите се сблъскват с различни предизвикателства.

Станция “Живот в кошера”

В началото на приказката децата се запознават на живо с пчелар и истински кошер, за да научат повече за живота на пчелите в кошера, тяхната роля в природата и важността им за околната среда. Пчеларят ще разкаже на децата за жизнения цикъл на пчелата и как тя опрашва растенията, събирайки прашец и нектар, за да направи от тях мед.

Предизвикателство “Излез от чашата”

Тук се случва първото предизвикателство пред пчелата в приказката. Тя бива захлупена с чаша от малко момче и трябва на всяка цена да излезе от там, за да оживее. Децата се превръщат в майстори помощници. За да помогнат на пчелата да преодолее капана на чашата, те прилагат законите на физиката. Заедно ще изпробваме принципа на използване на лост и опорна точка за повдигане на големи тежести. Децата ще тестват своите хипотези с материал и опорни точки с различна дължина и височина, за да разберат по-добре как могат да повдигат по-тежки предмети от самите себе си. Преминавайки през предизвикателството, децата ще помогнат на пчелата да се измъкне, за да може приказката да продължи.

Предизвикателство “Разбери къде си”

Пчелата вече е на свобода, но отново има нужда от помощ, защото в следствие на престоя в чашата, изцяло е изгубила пътя към дом. Не може да се ориентира в пространството наоколо, а има толкова много непознати поляни, къщи и големи сгради. За да ѝпомогнат, децата се разделят на три екипа, които ще направят 2D и 3D модели на заобикалящата среда. Заедно ще разгледаме трудностите на навигацията, когато даден обект не е в обсега на нашето полезрение. След това ще преминем към направените от децата модели и карти и ще разгледаме и обсъдим ситуацията от по-високо и още по-високо. Ще поговорим за сателитни изображения и Google карти, упражнявайки умения за оценка на мащаба и работа с карти.

Анализ на приказката

На финала успокояваме вълненията от преживяването, събираме се и обсъждаме случилото се през деня. Децата споделят какво са научили за ролята на пчелите в природата. Изследваме постъпката на момчето от приказката, което с лекомисленото си действие да захлупи с чаша едно на пръв поглед малко и незначително насекомо, всъщност препречва безценния трудов процес на пчелата, на която дължим около ⅓ от храната на трапезата ни. Повдигаме житейския въпрос дали трябва да съдим за ролята на нещо или някого единствено и само по размерите и външния му вид…?

Местата са ограничени до 16 деца:

Такса: 55 лв. Включва участие във всички дейности + обяд и 2 плода следобед. В случай, че запишете повече от едно дете, всяко от децата се възползва от 20% отстъпка от таксата (т.е. таксата става 44 лв.)

Проектът се организира от Фондация Таратанци в партньорство със: STEAM Powered kids, Истински мед, Pollenity и Спортна база “Бояна”/ Академия “Витоша”.

6 + 4 =

Посети Steampowered.team