google-site-verification=R5f_zoiuEHiIcl_olmvdDKY0gzKi-rum_MbabXMBcvU

 

„Нашата мисия е да се превърнем в основен доставчик на обучения на STEAM предметите и свързаните с тях компетенции.“

 

 

 

 

STEAM е международно признат и използван съвременен модел на обучение. Вярваме, че STEAM образователния модел развива три много важни силни страни у всеки независимо от възрастта:

 

 

 

 

 • Компетентност
 • Увереност
 • Благонадежност/ Кредибилност

 

 

В отговор на търсенето на все повече STEAM умения ние имаме задачата да подготвим идващото поколение за бъдещето. STEAM подходът на обучение е особено подходящ за ученици в начално училище, тъй като създава любов към ученето още от ранна детска възраст и възпитава желание за учене през целия живот. Освен STEAM предметите ние наблягаме и на умения за предпиремачество и финансова осведоменост, които смятаме за необходими на подрастващите за успешното им професионално развитие.  В основата на STEAM занитанията е ученето чрез практика и опити посредством преживявания. Насърчаваме работата в екип и комуникацията между учениците. Поощряваме креативността и индивидуалността като следваме принципа, че не толкова енциклопедичните знания са важни, а способността да мислиш и да знаеш къде да намериш нужната информация. Обученията са подходящи за деца и юноши между 7 и 18-годишна възраст. Материалите, които използваме са надеждни, гъвкави и рентабилни за смяна микроконтролери, използваме над 50 сензора в сравнение с Лего (само 6) и Ардуино и Espressif микроконтролери.

 

 

 

 

STEAM Powered kids организира обучения и курсове, които:

 

 

 

Развиват:

 • Логическото мислене
 • Креативност
 • Предприемаческо мислене

Компетенции:

 • Програмиране
 • Използване на електроника и хардуери
 • Материалознание
 • 3Д моделиране и дизайн
 • Аеродинамика
 • IoT
 • Използване на инструменти
 • Научване на физични закони чрез експеримент

Насърчават:

 • Работа в екип
 • Вземането на решения
 • Намиране на отговори на проблеми
 • Комуникация (Soft Skills)

 

Изберете възраст:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашите партньори:

  

Демо урок